Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

به اشتراک گذاشتن دانش عکاسی

ما می خواهیم افرادی را که دارای دانش عکاسی هستند به افرادی که به آن نیاز دارند مرتبط سازند تا مردم را با دیدگاه های مختلف به یکدیگر متصل کنند تا بتوانند یکدیگر را بهتر درک کنند و هرکسی بتواند دانش خود را به اشتراک بگذارد.

سوال شما در مورد عکاسی چیه؟

Discy Latest سوالات

  • 7

بودجه کافی برای شروع عکاسی چه قدر می باشد؟ اگر من یک عکاس آماتور باشم چه قدر باید هزینه کنم تا ابتدایی ترین وسائل عکاسی را خریداری کنم؟

  • 3

شما به عنوان یک عکاس بدون در نظر داشتن دوربین فعلیتون به نظرتون برند نیکون بهتر هست یا نیکون و چرا؟

  • 4

برای عکاسی پرتره شما دوربین های کراپ دار رو پیشنهاد میدین یا فول فریم ؟ من خودم دوربین کراپ دارم ولی بین این که برای عکاسی بهتر برم سراغ فول فریم یا نه دچار تردیدم

  • 2

اگر یه توضیحی راجب فیلتر ها و انواعش بدین ممنون میشم.. تو بازار الان خیلی فیلتر ها موجود که واقعا نمی دونم چی هست.. می خواستم اگه بتونید یه راهنمایی بکنید من رو.

  • 3

مدت زمان یادگیری ادیت چقدر است و بهترین راه یادگیریش چیست؟ شما به عنوان یک عکاس یا گرافیست به نظر شما زمانی که برای یادگیری ادیت نیاز هست چه قدر می باشد و بهترین روش یادگیری ادیت چیست؟

  • 2

تو عکاسی لنداسکیپ شما کدوم رو پیشنهاد میدین ؟ فرق این دوتا فکر میکنم تو ابعاد مختلفی باشه.. مثل سرعت، select کردن و … ولی هنوز جواب درستی در این باره ندارم!